Kanjers in de Kinderopvang

Dat zijn onze gastouders en nanny’s: kanjers. Bij Kinderoase blijft iedere gastouder uniek. Dit is een cruciaal gegeven, aangezien ook alle kinderen aan wie wij opvang bieden uniek zijn. Zo is er dus geen keurslijf waar je als gastouder of kind in moet passen. Niets is mooier dan een kindje die zich 100% bij de gastouder zelf thuis voelt.

Kwaliteit bieden en toch helemaal jezelf zijn.

Hoe we dat doen?

Persoonlijke intake

Iedere gastouder of nanny ontmoeten wij met regelmaat in levende lijve. Wat volgens vele internetbureau’s onnodig is, is voor ons cruciaal: kwaliteit begint bij de voordeur.

Bij Kinderoase beginnen we iedere samenwerking met een persoonlijk kennismakingsgesprek. Er volgt een zorgvuldige profielschets, waarin onder andere wordt gekeken naar de persoonlijkheid, ervaring met kinderen, opvoedingsideeën, praktisch handelen, opleidingen en de veiligheid en kindvriendelijkheid van de opvanglocatie.

Trainingen

Als gastouder is er jaarlijks diverse malen de kans om te blijven leren. Dit noemen wij deskundigheidsbevordering.

Kinderoase organiseert met regelmaat (opfris)trainingen op het gebied van bijvoorbeeld Gezonde Kinderopvang, Creatieve ontwikkeling voor Kinderen, Beweging voor Kinderen, Meldcode Kindermishandeling en meer.

Verklaring
omtrent Gedrag

Deze verklaring heeft iedere persoon die onze organisatie vertegenwoordigd of die in de woning komt waar kinderopvang plaats vindt (denk aan eigen kinderen van gastouders). Dit waarborgt onze integriteit en de veiligheid en staat voor ons voorop in de opvang van kinderen.

Speel-o-theek

In de gemeenten waar er een speel-o-theek is, maakt Kinderoase hier graag  gebruik van. Kinderen leren zo delen, afscheid nemen, maar ook zuinig omgaan met speelgoed van anderen. Bijkomend voordeel: er is altijd nieuw speelgoed en we hebben er veel minder van nodig op deze wereld.

Goed verzekerd

Kinderoase heeft voor al onze (gast)ouders en kinderen een overkoepelende verzekering afgesloten. Zo zijn eventuele schades altijd extra gedekt, mocht het verhaalrecht worden uitgeoefend.

Scholing

Kinderoase Gastouders dienen minimaal over een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn te beschikken.

Naast deze minimumvereiste worden al onze gastouders onderwezen in EHBO voor Kinderen, welke daarna volgens de procedures van het Rode Kruis wordt onderhouden.

Erkend Leerbedrijf

Onze kennis delen gastouders en nanny’s graag met de volgende generatie.

Daarom is Kinderoase erkend leerbedrijf. Zo leiden we continu gedegen opvolgers op in de kinderopvang.

Registratie LRK

Om kwaliteit te waarborgen stelt de wet dat alle gastouderopvanglocaties worden geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Deze opvangadressen worden enkel geregistreerd als zij zijn goedgekeurd door de gemeente en de GGD. Gastouderbureau Kinderoase wordt als organisatie jaarlijks gecontroleerd, zodat wij organisatie-breed aan alle eisen van de wet blijven voldoen.

Continue evaluatie

Een gastouder wordt bij Kinderoase dus van veel kennis en ervaring voorzien, maar uiteindelijk draait het om de zorg voor de kinderen.

Als gastouder wordt je administratief gezien daarom geheel ontzorgd door onze bemiddelingsmedewerkers. Zij zijn meerdere keren per jaar bij iedere gastouder op locatie om onder andere de Risico Inventarisatie van de woning te actualiseren, de kinderopvang samen te evalueren en te kijken wat er verbeterd kan worden voor het gezin en de gastouders.

Uitleenservice

Wij willen graag dat het zowel de gastouder als de kinderen aan niets ontbreekt. Daarom voorzien wij onze gastouders ook in alle benodigde materialen met onze centrale uitleenservice.

Denk bijvoorbeeld aan vierlingwandelwagens (iedereen veilig mee!), gecertificeerde campingbedjes, babyfoons, autostoeltjes enzovoort. Met deze service willen wij onze kwaliteit waarborgen, zodat kinderen op een veilige, goed onderhouden plaats verblijven.

Registratie PRK

Sinds maart 2018 dient iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen zich te registreren in het Personenregister Kinderopvang. Na inschrijving koppelt Kinderoase gastouders en huisgenoten aan ons gastouderbureau. Inschrijving en koppeling zijn voorwaarden om te mogen werken in de kinderopvang.

Efficiënte uren administratie

Onze gastouders zijn gek van kinderen en niet van administratieve rompslomp. Daarom werken wij met een online urenregistratie.

Hierin houden gastouders de opvanguren per maand bij. Deze worden na akkoord van de ouders gefactureerd en (uit)betaald.

Legeskosten gemeente

Iedere Kinderoase gastouder betaalt na inschrijving zelf de legeskosten die bij de betreffende gemeente van toepassing zijn. Deze investering zorgt dat wij trots mogen zijn op serieuze, gemotiveerde gastouders in onze gelederen.

Dat klinkt goed.

Ik wil als gastouder van start bij Kinderoase. Wat kan ik voorbereiden?

Inschrijven als gastouder

Er gaan aardig wat stappen vooraf aan het verzorgen van kinderopvang. Het is immers een vak, waar je verantwoordelijk bent voor de opvoeding van kinderen. Dat is niet niets. Kinderoase helpt je hier graag bij, om te beginnen met de keuze die het beste in jouw leven past:

Een gastouder heeft de luxe om een eigen werkweek in te delen met de uren en de kinderen (leeftijd en aantal) die passen in het bestaande huishouden.

Gastouders opereren zeer zelfstandig en vangen kinderen thuis op. De woning dient daarvoor veilig en kindvriendelijk te zijn. Ervaring en plezier in het opvoeden van kinderen is cruciaal. Doel van iedere Kinderoase gastouder is kinderen warme kinderopvang bieden en hier maandelijks naar behoren voor beloond worden.

Als gastouder heb je de zorg over kinderen van 6 weken tot 13 jaar en mag je niet meer dan 6 kinderen tegelijk opvang bieden.

Een nanny vangt kinderen niet thuis op, maar bij de ouders thuis. Zo wordt een nanny volledig onderdeel van het gezin en reizen nanny’s juist naar de kinderen toe. Nanny’s vormen een vertrouwde basis als de ouders van huis zijn en mogen maximaal 3 dagen per week bij hetzelfde gezin kinderopvang verzorgen.

Een nanny is verantwoordelijk voor de zorg over de kinderen, in de breedste zin van het woord. Dit betekent dat zij de kinderen ook naar school, sport of bijvoorbeeld de tandarts brengen als de ouders niet aanwezig zijn. Ook voor het gezin koken en licht huishoudelijk werk verrichten, is nanny’s niet vreemd.

Het is mogelijk om als reguliere gastouder aangesloten te worden bij Kinderoase. Het kan echter ook zo zijn dat een gastouder of nanny meer naar de vrijheid van ondernemerschap neigt. Hier heeft Kinderoase de Franche & Free formule voor ontworpen. Wat houdt deze precies in?

 • Aansluiting erkend gastouderbureau
  Binnen de Kinderopvang in Nederland zijn er strenge richtlijnen om de kwaliteit en veiligheid van de Kinderopvang te waarborgen. Deze regelgeving zorgt er voor dat je als gastouder aangesloten moet zijn bij een erkend gastouderbureau. Om jou als gastouder ook de mogelijkheid te geven om in vrijheid te ondernemen volgens de huidige regelgeving, heeft Gastouderbureau Kinderoase hier de Franche & Free formule voor opgestart. Deze is ontwikkeld in ambtelijk overleg met het Ministerie van Financiën en Deloitte & Touche.
 • Zelfstandig maar niet alleen
  Zo werk je met kinderen, kun je een eigen inkomen verdienen én ben je eigen baas. Dat ideaal komt binnen bereik, maar geeft uiteraard ook de verplichtingen van het ondernemerschap. In de Franche & Free formule sta je er echter niet alleen voor. Zo ontzorgt Gastouderbureau Kinderoase op het gebied van onder andere opvoedkundige zaken, risico inventarisaties, opleiding en certificatie, administratie, juridische ondersteuning, uitleen van materialen en publiciteit. Dit alles aan de hand van jouw wensen, verdeeld in de standaard ondersteuning en eventuele uitbreidende modules.
 • Koppeling met extra vraagouders
  Naast uw eigen acquisitie, komt er door de publiciteit en het netwerk van Gastouderbureau Kinderoase ook een extra toevoer van nieuwe kinderen op gang. Deze kinderen kunnen na een intake bij u worden geplaatst, als zowel u als de vraagouders hier mee akkoord gaan. Dit gehele proces wordt opgestart en begeleid door één van onze bemiddelingsmedewerkers, welke er voor zorgen dat u professioneel wordt gekoppeld aan nieuwe gezinnen.
 • Professionele uitstraling
  Deze gespecialiseerde ondersteuning door Gastouderbureau Kinderoase leidt op vele fronten tot een professionele uitstraling van je onderneming. Alle actuele regelgeving en opvoedkundige zaken worden door ons bijgehouden, zodat u zich kunt focussen op hetgeen wat u het liefste doet: kinderen opvangen.
 • Financiële en belastingtechnische voordelen
  Hoewel de keuze voor gastouderopvang waarschijnlijk uit passie ontstaat, is natuurlijk het inkomen ervan ook mooi meegenomen. De unieke Franche & Free regeling houdt een aantal belangrijke voordelen in. Je kunt als franchise gastouder namelijk een hoger inkomen bereiken door de vrije tariefstelling van de Franche & Free formule. Daarnaast kun je als ondernemer een beroep doen op de fiscale aftrekposten voor kleine zelfstandigen en startende ondernemers. Hierdoor wordt het inkomen wat je verdient veelal minder zwaar belast en is dus niet alleen een hoger inkomen te bereiken door de hogere uurtarieven ten opzichte van de reguliere gastouders, maar ook een belastingbesparing door het werken als franchise gastouder.

Meer weten? We lichten het graag in een persoonlijk gesprek toe.

Kijk ook gerust eens op websites van enkele van onze franchise gastouders om een beter beeld van deze optie te krijgen:

Meta van Hemert – franche & free gastouder in Gorinchem https://www.gastouder-gorinchem-fenf.nl

Marieke de Boon – franche & free gastouder in Hardinxveld-Giessendam http://www.gastoudermariekedeboon.nl

Anita Hartog – franche & free gastouder in Sliedrecht http://www.gastouderanitahartog.nl

Christina Groenendijk – franche & free gastouder in Papendrecht http://gastouderopvangberegoed.jimdo.com

Margeret Slingerland – franche & free gastouder in Sliedrecht http://www.gastoudermargeretslingerland.nl

Nu je de drie kinderopvang opties kent,
is het misschien leuk elkaar persoonlijk te ontmoeten?

Neem even contact op met Kinderoase voor een afspraak, dan leren we je graag kennen. In deze kennismaking schetsen we een volledig profiel van jou als gastouder of nanny en zorgen we dat we je aan gezinnen koppelen die goed bij je passen.

Tips voor de kennismaking:

 • Maak een afspraak via 0183-610200
 • Mail ons je CV
 • Zoek je middelbare school diploma’s op en neem een kopie mee
 • Zoek je meest recente EHBO voor Kinderen diploma op en neem een kopie mee
 • Heb je al een actuele Verklaring omtrent Gedrag (VOG), dan is deze heel erg welkom
 • Net als een kopie van ID-kaart

Gezellig dat je er bij bent

Volg ons dagelijks leven gerust hier

FacebookTwitterInstagram

Of maak gebruik van de gratis Creatieve Thema’s.
We hebben zelfs een Creatieve besloten groep voor onze gastouders op Facebook.

Zomaar een dag in de kinderopvang

Mijn wekker gaat. Het is 6 uur. Ik spring onder de douche en ga gauw naar beneden. Daar ga ik vast de box klaarzetten voor de baby die komt en de tafel klaarmaken voor de kinderen die straks binnen gaan komen en nog gezellig gaan ontbijten. Snel smeer ik het brood voor mijn eigen kinderen. Die nemen natuurlijk ook eten mee naar school.

Om half 7 wordt het eerste kindje gebracht. Ze stapt vrolijk binnen met een heel verhaal over wat ze al mee heeft gemaakt. Ik zet haar bordje klaar om te eten, want dat gaat er al wel in! We ontbijten samen, gezellig keuvelend over van alles en nog wat. Ze is 2,5 jaar maar weet al hele verhalen te vertellen. Dan is het 7 uur en gaan we een van mijn eigen kinderen wakker maken samen. Dat is altijd een feestje!

Om half 8 gaat ons eigen kind met de bus naar school en samen zwaaien we haar uit. Dan gaan we mijn tweede eigen kind wakker maken. Die vindt het wat minder een feestje. Al gauw komt het volgende gastkindje binnen. Ze is nog een beetje moe… Maar al gauw heeft ze ook ze grootste verhalen. Ik zet haar gelijk met mijn eigen kind aan het eten. Dan komen de andere kinderen binnen en is het al gauw een gezellige drukke boel!

Om kwart over 8 gaan we de jassen en schoenen aan doen, om in de bolderkar langs school te gaan om mijn eigen kind uit te zwaaien. Als we teruglopen van school doen we gelijk een boodschapje. Altijd leuk! Ook een stukje wandelen. We komen nog eendjes tegen. Het kropje sla wat we speciaal hebben gekocht voor de eendjes voeren we tot hij op is. Eendjes blij. Kindjes blij.

Om 10 uur gaan we samen wat eten en drinken, aan de kleine tafel , op de regenboogstoeltjes. Mjam, lekker koekje! Dan gaan we spelen. We pakken de Duplo en bouwen een grote toren. En… hij mag worden omgegooid! Wow! Wat een spektakel! Als de kinderen niet meer met de Duplo willen gaan we opruimen, dat kunnen ze al heel goed. Er is nog genoeg tijd om te knutselen. We maken mooie tekeningen en plakken stickers. Dan is het al gauw 12 uur en gaan we brood eten. Na het eten gaan de kinderen die slapen naar bed, we brengen ze boven. De kinderen die niet slapen mogen lekker op de bank zitten of liggen en rusten zo wat uit onder het genot van een poosje film kijken. Het kindje wat geen tv wil kijken lees ik een boekje voor.

Als het tijd is om uit bed te komen gaan we fruit eten en lekker drinken. Dan is het gelukkig mooi weer en kunnen we heerlijk buiten spelen. We spelen met de bal, stoepkrijt, doen wedstrijdje wie het hardst kan hollen en we glijden en we schommelen.

Ook lopen er allerlei insecten. Daar moet natuurlijk even naar gekeken worden. Welke zijn het? En wat doen ze? Er wordt ook nog “gekookt”. Een groot blad van de boom is de pan en we eten stokjes en steentjes spaghetti. Heerlijk! Als toetje vinden we toch lekkere bloemetjes!

De eerste wordt om 17.00 uur opgehaald door mama en de laatste gaat om 18.00 uur naar huis. Er wordt altijd flink geknuffeld met degene die naar huis gaat… Knuffels en kusjes genoeg! Al met al… een gezellige opvangdag bij onze gastouder Marieke de Boon!