Kan ik op een bovenwoning ook gastouder worden?

Ja, dat kan, mits de woning maar aan de gestelde veiligheidseisen voldoet.

Mijn man rookt in huis als hij ’s avonds en in het weekend thuis is, is dat een probleem?

Ja, uw huis moet geheel rookvrij zijn, uw man moet in het vervolg buiten roken.

Ik heb huisdieren, is dat een probleem?

Nee, bij inschrijving van vraagouders vragen wij of zij bezwaren hebben tegen huisdieren.

Moet ik zelf alle voorzieningen hebben als gastouder?

Nee, wij hebben een (gratis) uitleen service, welke beschikt over een groot aantal attributen die u als gastouder kunt gebruiken. Te denken valt aan boxen, campingbedjes, duo-wagens, autotoeltjes, etcetera

Kan ik een eigen gastouder aandragen?

Ja, bij inschrijving met een eigen, voor Kinderoase nieuwe gastouder bieden wij u een korting op de bureaukosten. Het recht op een reserve gastouder komt wel te vervallen.

Als mijn gastouder ziek is heb ik dan geen opvang?

Bij ziekte van uw gastouder of tijdens haar vakanties zullen wij op zoek gaan naar een geschikte vervangende gastouder.

Kan ik ook gebruik maken van weekend- en avondopvang?

Ja, indien uw gastouder die mogelijkheid biedt dan kan dat. Gastouderopvang is mogelijk 7 dagen per week / 24 uur per dag.

Is de woning van de gastouder wel veilig?

Zowel het gastouderbureau als de GGD controleert de woning op vele veilgheidseisen om daarmee zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten.

Ik wil graag een gastouder met een bepaalde geloofsovertuiging, kan dat?

Ja, als wij u inschrijven als vraagouder zullen wij een profielschets maken van de gastouder die u zoekt en u kunt dan ook uw wensen met betrekking tot de geloofsovertuiging / levenswijze aangeven.

Hoe zijn jullie tarieven opgebouwd?

Onze tarieven bestaan uit een vast bedrag per maand voor bureaukosten en een los uurtarief voor de gastoudervergoeding.

Hoe kan ik gastouder worden als ik niet het juiste diploma heb?

Via Kinderoase kunt u middels een verkort traject, veelal binnen enkele weken, uw diploma halen. De kosten hiervoor betaalt u in eerste instantie zelf. U krijgt in 3 termijnen de helft van uw opleiding door ons terugbetaalt als u minimaal een jaar kinderen via ons gastouderbureau opvangt.

Kan ik als gastouder vakantie / vrije dagen opnemen?

Ja, mits dit ruim van te voren wordt aangegeven bij de vraagouders en indien dit niet maandelijks geschiedt waardoor de ouders steeds andere oplossingen moeten zoeken.

Komen de bureaukosten in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Ja, de bureaukosten zijn onderdeel van de kosten voor kinderopvang. Deze dient u op te tellen bij de opvangkosten voor de gastouder en komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.

Ben je verplicht een vast aantal uren af te nemen?

Nee, de minimale afname per kind per week bedraagt 5 uur als u wisselend volgens rooster werkt. Deze uren worden op tijd met de gastouder gecommuniceerd, om de zorg voor uw kind tijdig te waarborgen.

Moeten vakanties doorbetaald worden?

Nee, als u tijdig uw vakantie aan de gastouder heeft doorgegeven dan hoeft u tijdens de vakantie de opvangkosten niet door te betalen.

Als ik andere tijden of een andere dag moet werken, kan mijn kind dan ook naar de opvang?

Ja, in overleg kunt u dat afspreken met de gastouder.

Als mijn kind ziek is mag ik het dan naar de opvang brengen?

Dit hangt af van wat uw kind heeft en of dat hij/zij geen besmettelijke ziekte heeft, maar bij lichte verhoging na een inenting of bij verkoudheid is het in de meeste gevallen geen probleem om uw kind te brengen.

Kan ik ook buiten kantooruren een afspraak maken?

Natuurlijk, buiten kantooruren een afspraak maken is geen enkel probleem. U hoeft tijdens een afspraak ook niet naar ons toe te komen, wij komen graag naar u.