Corona in de kinderopvang

Ons land wordt inmiddels al vele maanden in de greep gehouden door het Corona virus. Al was de gebruikelijke Kinderopvang weer even volledig functionerend, hebben we inmiddels te maken met een nationale lockdown. Het actuele advies van de Rijksoverheid is als volgt:

De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) – inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder- en het basisonderwijs zijn per 8 februari weer regulier open. De BSO blijft voorlopig gesloten.

Hier zijn wij heel blij mee: we mogen ook in deze moeilijke tijd voor u en uw kinderen zorgen. Zo kunnen wij hopelijk zoveel mogelijk gezinnen (met cruciale beroepen) ondersteunen. Natuurlijk blijft Corona aanwezig. Daarom informeren we u hier graag over onze werkwijze ten tijde van Corona. Zo proberen we nog steeds zoveel mogelijk gezinnen te voorzien van veilige, warme kinderopvang.

Gastouder bepaalt

Het is aan onze gastouders en nanny’s om te beoordelen of ze zich binnen de werksetting comfortabel genoeg voelen om, binnen de geldende maatregelen, kinderopvang aan te bieden. Als hierin onvoldoende oplossing kan worden gevonden, dan is het aan de gastouder of nanny een afweging te maken om (nog) niet open te gaan. De gastouder kan de (huis)arts of de GGD raadplegen voor advies, zeker in geval van een gastouder (of huisgenoot) in een risicogroep.

Cruciale beroepen

Voor de cruciale beroepsgroepen is de Kinderopvang afgelopen jaar onverminderd open gebleven. De lijst van de Rijksoverheid op dinsdag 15 december 2020:

 • Personeel werkzaam in vitale processen.
 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning,
  inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen,
  zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien.
  Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten,
  de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar
  ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld
  veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
 • Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan
  de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
 • Meldkamerprocessen (Brandweerzorg, Ambulancezorg, GHOR
  (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s)
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies,gemeenten en waterschappen),
  bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades,
  justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies
  (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van één van bovenstaande cruciale beroepsgroepen.

Kosten opvang van gastouder en nanny

Maakt u gebruik van de Kinderopvangtoeslag, dan loopt ook in deze bijzondere tijd de Kinderopvangtoeslag gewoon door. U krijgt Kinderopvangtoeslag voor de kosten van de kinderopvang tot de maximum uurprijs. Er is altijd sprake van een eigen bijdrage die ouders zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage tot het plafondbedrag zal u als ouder ook een tegemoetkoming ontvangen.

Kinderopvangtoeslag loopt door + tegemoetkoming eigen bijdrage bij sluiting

De SVB zal – net als bij de eerste sluiting in het voorjaar – de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.

Ongeacht de genoten kinderopvang in december 2020 en januari 2021: betaal uw facturen

Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang dat de factuur wordt betaald. Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld en uw plek op de opvang vervalt als deze straks weer voor iedereen opengaat.

Voorkom verrassingen

Daalt uw inkomen sterk in deze tijd? De Kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders met een dalend inkomen, kunnen wijzigingen doorgeven via de Kinderopvangtoeslag app of door in te loggen op www.mijntoeslagen.nl. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. U hoeft geen wijziging door te geven als u minder uren werkt, enkel als uw inkomen lager is.

Bij werkloosheid geldt dat tot 3 maanden na het verliezen van werk het recht blijft bestaan op Kinderopvangtoeslag. Indien u uw baan verliest, hoeft u dus niet direct de plek op de kinderopvang op te geven. Wij blijven graag warme kinderopvang verzorgen, ook in moeilijke tijden. Geef deze wijziging wel door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen. Ook ouders die gebruik maken van de NOW-regeling behouden het recht op Kinderopvangtoeslag.

Warme kinderopvang nodig?

Bent u of kent u ouders die warme kinderopvang kunnen gebruiken in deze moeilijke tijden, schroom niet om contact met ons op te nemen. De opvang is beschikbaar voor onze reguliere klanten, maar u kunt uiteraard wel alsnog een contract sluiten. De Rijksoverheid geeft als voorwaarden dat u de factuur dient te betalen en hiervoor recht op Kinderopvangtoeslag hebt.

Kan ik mijn kind aanmelden?

U bent van daarom harte welkom om uw kind bij ons aan te melden voor kinderopvang. Of u nu op zoekt bent naar een gastouder of een nanny om uw gezin te ontzorgen, dit is ook op dit moment allemaal mogelijk.

Hoe gaat de aanmelding in zijn werk?

U ontvangt van ons een informatiepakket (met indien gewenst een maatwerk offerte) per post. Zo kunt u rustig ontdekken wie wij zijn en waar Gastouderbureau Kinderoase voor staat. Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze informatie, staan we u graag telefonisch te woord.

Kennis maken?

Een eerste kennismaking vindt momenteel in een iets andere setting plaats. Wij komen nog steeds bij u op bezoek, maar houden hierbij strikt de 1,5 meter in acht en vragen u dit ook te doen. Het voorstellen van een Kinderoase gastouder of nanny volgt volgens dezelfde afstand tussen volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.


Hoe gaan we met elkaar om?

Om elkaar te blijven beschermen en iedereen in de gastouderopvang zo gezond mogelijk te houden, willen we u vragen rekening te houden met de volgende praktische zaken:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand tussen volwassenen.
 • Laat kinderen door één volwassene brengen en halen (dus geen extra volwassenen of kinderen).
 • Houd breng- en haalmomenten kort.
  (deel informatie over een kindje bijvoorbeeld via ons digitale dagboekje of telefonisch).
 • Spreid haal- en brengmomenten voor ouders zo veel mogelijk (evt. m.b.v. vaste tijdslots).
 • Breng evt. lijnen aan waarachter ouders kunnen wachten, zodat de 1,5 meter voor iedereen duidelijk is.

Alle lopende kinderopvang proberen we zoveel mogelijk, binnen de lockdown richtlijnen van de Rijksoverheid, te continueren. Om elkaar en de rest van Nederland gezond te houden, hebben we hier wel te maken met een aantal richtlijnen waarin zowel gastouder, nanny of kind thuis dient te blijven.

Wanneer niet naar de gastouder of nanny?

Informatievoorziening

Wij streven ernaar u als ouders zo goed mogelijk te informeren mocht er enige nieuwe informatie bij ons binnen komen. Deze volgt via de nieuwsbrieven die u de afgelopen weken al van ons hebt ontvangen (let op: schrijft u zich in via uw bemiddelingsmedewerkster mocht u deze nog niet ontvangen). Houd uw mailbox in de gaten en schroom niet om eventuele vragen aan uw bemiddelingsmedewerkster te stellen.

Wat kunnen we in de tussentijd doen met elkaar?

Het aantal coronapatiënten in Nederland blijft toenemen. Ook in onze regio nemen het aantal besmette patiënten toe. Geen reden tot paniek, maar wel belangrijk om voorzorgsmaatregelen met elkaar door te nemen.

Ook in de kinderopvang is het namelijk van belang verspreiding van dit virus tegen te gaan. Hoe kunnen we dit met elkaar doen?

 • Was regelmatig de handen
 • Elke dag een schone handdoek
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Extra hygiëne voor deurklinken, lichtknoppen en trapleuningen
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Handen wassen

Kijk samen met de kinderen het filmpje van RIVM. Want hoe was je eigenlijk je handen? En is je handdoek wel schoon?

Hoesten of niesen: hallo, elleboog!

Het coronavirus verspreidt zich vooral door hoesten en niezen. Het virus komt dan door neus, keel of longen naar buiten. Om besmetting te voorkomen, is het verstandig de elleboog te gebruiken in plaats van de hand. Om besmetting via de handen te voorkomen, is het verstandig om ook de hygiëne van lichtknopjes, deurklinken en trapleuningen van opvanglocaties dagelijks na te lopen.

Papieren zakdoekjes?

Snuit je je neus, gebruik dan een papieren zakdoekje. Vergeet niet dit papierenzakdoekje ook wel degelijk weg te gooien na het snuiten. Niet nog even in de handen houden, maar weggooien en de handen wassen.

Zo proberen we met elkaar onze opvanglocaties gezond en schoon te houden. Helpt u mee?