In Alle berichten, Gastouders, Nieuws en media, Wet -en regelgeving

De huidige tijd brengt bij ons veel werk met zich mee. Het is een periode waar aanpassingen en/of wetswijzigingen vanuit de overheid moeten worden verwerkt, zorgen dat alles up-to-date is voor de jaarlijkse GGD inspectie, voor de gastouders en volwassen huisgenoten een nieuwe VOG conform de eisen van de  Continue Screening verzorgen  en de (nieuwe) Meldcode Kindermishandeling bij de gastouders aanbieden en ouders daarover informeren. Vanaf januari 2014 zal de GGD hierop controleren en handhaven.Dit is zomaar een greep van de werkzaamheden die achter de schermen worden uitgevoerd om het product kinderopvang te kunnen leveren. De werkdruk is niet alleen bij ons, maar ook bij onze collega’s voelbaar. Als maatschappelijk ondernemer moet je continue meebewegen met de regels en eisen die politiek Den Haag doorvoert. Wet -en regelgeving is goed en hoort bij een professionele branche, maar soms krijg je het gevoel dat dingen doorslaan en er regels om de regels worden gemaakt. Los van de vraag of de regels in de praktijd wel uitvoerbaar zijn. Na een stevige lobby van de brancheorganisatie Kinderopvang heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer donderdag in een motie het kabinet gevraagd om de hoge regeldruk in de kinderopvang aan te pakken. De aangenomen motie luidt als volgt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,   constaterende dat het adviescollege regeldruk, ACTAL, heeft geconstateerd dat de kinderopvangsector lijdt onder een hoge mate van regeldruk;

constaterende dat deze regeldruk de kinderopvangondernemers kan beperken in hun kerntaak; namelijk het zorgdragen voor veilige en kwalitatief goede kinderopvang;

overwegende dat de minister van SZW momenteel werkt aan het Nieuwe Toezicht voor de kinderopvang;

overwegende dat de door het ministerie van EZ gehanteerde “maatwerk-aanpak regeldruk ” – juist door de integrale aanpak en het centraal stellen van de sector – kan bijdragen aan het reduceren van het aantal onnodige regels in de kinderopvangsector;

Verzoekt de regering bij het vormgeven van het Nieuwe Toezicht de systematiek van de maatwerkaanpak te volgen waarmee alle regelgeving binnen de kinderopvangsector integraal tegen het licht wordt gehouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tellegen (VVD)   Heerma (CDA)   Van Weyenberg (D66)