In Alle berichten, Gastouders, Opleiding en stagebegeleiding, Social media

Deze week stond in het teken van de training “Een Gezonde Start”. Zestien nanny’s en gastouders hebben deelgenomen aan deze interactieve training waarbij bewustwording en zelfreflectie centraal stond. De start van de daadwerkelijke training begon heftig met een filmpje over een slachtoffertje van pesten. Persoonlijke verhalen passeerden de revue en iedere gastouder had een duidelijk beeld van wat ze zouden willen doen als ze zo’n meisje opvang zouden bieden. Nu we de diepte in waren gegaan bleven we daar ook maar gelijk even hangen. Door middel van leefstijlvragen werden diverse onderwerpen aangeboord en durfden de dames zich steeds mee bloot te geven. Dit was een goede inleiding op de “Walking Scale”; een lijn op de grond met de cijfers 1 t/m 10. Iedereen mocht zichzelf een cijfer geven op gebied van gezonde leefstijl en daadwerkelijk op dat cijfertje gaan staan. Een aantal vragen heen en weer zorgde voor de spiegel waardoor zelfreflectie zijn hoogtepunt vond. De wijntjes, dropjes, chipjes, (gebrek aan-) beweging, slapen, ontspanning… alles werd besproken.
Na een kleine pauze was het tijd voor de wat luchtere onderwerpen omtrent voeding, gewicht, beweging en veiligheid. De schijf van vijf werd besproken en de dames mochten acht pakjes drinken op volgorde van hoeveelheid suiker leggen; hilariteit alom. Tijdens het onderwerp BMI werd iedereen wat stiller – toch confronterend zo’n getalletje. We sloten af met de discussie over het spanningsveld tussen voldoende uitdaging bieden en bescherming.
Bewustwording en het goede voorbeeld geven, op basis van kennis over voeding, beweging en veiligheid en zo structureel en als vanzelfsprekend een gezonde opvoeding mee te geven. Dat was het doel van deze training en was zeker behaald. De gastouders gaan thuis nog even door met dit onderwerp. Ze hebben een mooie reader mee naar huis gekregen en mogen dit de komende maanden gaan bestuderen. In oktober volgt de verdieping en daarna mogen de dames zich met recht “Gezonde Kinderopvang” noemen.
Achtergrondinformatie | Het project “Gezonde kinderopvang” is een initiatief van ministeries van VWS en SZW. Landelijke, gerenommeerde, instituten (denk aan het RIVM, Voedingscentrum, maar ook Veiligheid NL, TNO en Nederlands Jeugdinstituut) hebben handen ineen geslagen om zoveel mogelijk draagvlak en bereik te creëren voor dit initiatief. Hun intentie is om gezonde kinderopvang als een olievlek te verspreiden over Nederland, zodat alle ouders, pedagogisch medewerkers en andere pedagogisch betrokkenen dit concept zullen gaan (uit-) dragen. Kijk voor meer informatie op www.gezondekinderopvang.nl.