In Alle berichten, Gastouders, Nieuws en media, Wet -en regelgeving

Vorige week dinsdag  was het weer zover: Prinsjesdag. Traditioneel wordt op deze dag door de regering de Rijksbegroting in de vorm van de Miljoenennota gepubliceerd. Samen met de Algemene Rijksbegroting worden ook de begrotingen van de verschillende ministeries op deze dag gepubliceerd, waaronder die van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar de kinderopvang onder valt.

SZW minder, kinderopvang meer geld
De begroting van het Ministerie van SZW krimpt met ongeveer 1,8 miljard euro. Dit heeft op de begroting voor de kinderopvang echter geen effect: daar komt juist meer geld bij. De toename van de uitgaven aan de kinderopvang is het directe gevolg van een voorziene stijging van het aantal kinderen dat kinderopvang afneemt en de structurele verhoging van de kinderopvangtoeslag. Ook wordt verwacht dat het aantal uren dat per kind wordt afgenomen licht zal stijgen in 2018. Omdat het gaat om een zogenoemde ‘beleidsarme’ begroting, is de toelichting bij de begroting beperkt en worden alleen Directe Financiering, IKK en het Personenregister kort aangestipt, zonder daar overigens iets nieuws over te zeggen.