In Alle berichten, Wet -en regelgeving

GeschillencommissieOnze organisatie is momenteel nog aangesloten bij de Zuid-Hollandse centrale Klachtencommissie Kinderopvang (ZcKK). Met ingang van januari 2016 zijn wij verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang  en Peuterspeelzalen en het daaraan verbonden Klachtenloket Kinderopvang. De geschillencommissie gaat de behandeling van geschillen voor alle kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen uitvoeren. Klachten die tot 14 december 2015 ingediend worden bij de huidige klachtencommissie ZcKK worden nog afgehandeld door de ZcKK. Alle klachten die na 16 december binnenkomen worden doorverwezen naar de Geschillencommissie.