In Alle berichten, Wet -en regelgeving

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 17-04-2014

Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of mensen die werken in de kinderopvang of peuterspeelzalen nieuwe strafrechtelijke feiten op hun naam hebben staan. Als blijkt dat er sprake is van een bedreiging van een veilige omgeving voor kinderen gaat er via de GGD een signaal naar de werkgever of het gastouderbureau.

Deze handleiding is een leidraad voor de manier waarop continue screening werkt in de dagelijkse praktijk en wat dit betekent voor betrokkenen.

De handleiding geeft ieders rol in de afhandeling van een signaal uit de continue screening weer. Per stap wordt aangegeven wie wat moet doen en binnen welke tijd.

Download hier de handleiding:

Handleiding Continue Screening kinderopvang