In Alle berichten, Nieuws en media, Wet -en regelgeving

Vrijdag heeft de staatssecretaris bekend gemaakt wat de maximum uurtarieven worden voor 2019. Onderdeel hiervan is de extra prijsverhoging als compensatie voor de maatregelen van de Wet IKK die in 2019 van kracht worden. Dit betekent dat de maximum uurtarieven voor de dagopvang stijgen, maar voor de BSO juist dalen. Voor de gastouderopvang stijgen de tarieven als gevolg van de jaarlijkse indexering.
Het (voorlopige) maximum uurtarief voor de gastouderopvang 2019 is € 6,15.