In Alle berichten, Nieuws en media, Wet -en regelgeving

De maximum uurprijzen voor de Kinderopvangtoeslag gaan in 2017 met 4 procent omhoog. Ook gaat de toeslag voor verschillende groepen ouders omhoog. Een definitief besluit vanuit het ministerie SZW wordt naar verwachting medio september/oktober gepubliceerd. Het kabinet wil de maximum uurtarieven in 2017 met in totaal ruim 4 procent verhogen.

De maximum toeslag voor Gastouderopvang komt hiermee op een uurtarief van: € 5,75

De indexatie van de maximum uurtarieven is gebaseerd op de reguliere indexatie voor 2017 en een inhaal van de indexatie van 2012 die nooit is doorgevoerd als onderdeel van de bezuinigingen. De indexatie over 2012 wordt in 2017 alsnog doorgevoerd. Hierbij gaat het om 2,5% stijging van het maximum uurtarief. Hiermee is 45 miljoen euro gemoeid. Ook wordt een reguliere indexatie voor 2017 van 1,7% doorgevoerd.De voorgestelde maximum uurtarieven zijn zo in totaal 4,2% hoger dan in 2016.

Naast de verhoging van de maximum uurtarieven is het ministerie ook van plan om in 2017 de percentages in de eerste kindtabel en de maximale percentages in de tweede kindtabel te verhogen. Hiervan profiteren met name lagere inkomens.

Daarnaast wordt de vaste voet verhoogd van 23,8 procent naar 33,3 procent. Met name de hogere inkomens profiteren van deze laatste maatregel. Hiermee wordt het schrappen van de vaste voet in 2013 weer geheel teruggedraaid. Alle inkomens krijgen straks weer tenminste een derde van de kosten vergoed, als parallel van de bijdrage die werkgevers in de financiering van de opvang leveren.

Met de verschillende maatregelen voor de toeslag is 136 miljoen euro gemoeid.