Wet Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2005 is er een wet voor kinderopvang. Deze Wet Kinderopvang (WK) regelt de kwaliteit en financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, overheid én werkgevers.

Wat is de rol van de ouders?

De opzet van de wet is als volgt: u kiest zelf een kindercentrum of gastouderbureau, sluit daarmee een overeenkomst en u betaalt zelf de factuur (daaronder vallen zowel de bureaukosten als de vergoedingen voor de gastouder). De Wet Kinderopvang regelt dat u een tegemoetkoming ontvangt van het Rijk. Deze is afhankelijk van uw inkomen en wordt door de Belastingdienst uitgekeerd.

Per 1 januari 2007 zijn werkgevers wettelijk verplicht 1/3 deel van de totale kosten voor kinderopvang te betalen. Ook dit gedeelte wordt door de Belastingdienst  uitgekeerd. Het resterende deel van de kosten, na aftrek van de rijks – en werkgeversbijdrage, betaalt u als ouder zelf.

Wat betekent dit voor u als ouder?

U kunt bij de Belastingdienst een aanvraag indienen voor kinderopvangtoeslag. Kijkt u hiervoor op www.toeslagen.nl. U kunt ook een aanvraagformulier bestellen bij de BelastingTelefoon: 0800-0543.

Uiteraard is het van groot belang om zo nauwkeurig mogelijk een schatting van het aantal opvanguren per maand te maken. Dit bepaalt het bedrag dat u terugkrijgt. Geeft u teveel uren op dan houdt dit in dat u eind van het jaar belasting terug moet betalen (u hebt tenslotte meer ontvangen dan u heeft gebruikt). Heeft u echter meer opvanguren afgenomen, dan zult u een extra tegemoetkoming ontvangen van de Belastingdienst. Mocht er tussentijds iets wijzigen in de opvang (bijvoorbeeld het aantal opvanguren) dan kunt u dit via een mutatieformulier bij de Belastingdienst kenbaar maken.

Correspondentie Belastingdienst Toeslagen

Heeft u een brief van de Belastingdienst/Toeslagen ontvangen waarin wordt verzocht om aanvullende gegevens op te sturen, doe dit dan zo snel mogelijk. Dit zal een positieve invloed hebben op de behandeltermijn van uw aanvraag. Zorg er overigens voor dat eventuele op te sturen kopieën goed leesbaar zijn. Kopieer niet in kleur maar in zwart/wit.

Is het u niet duidelijk welke gegevens u alsnog moet opsturen, neem dan contact op met de Belastingdienst of bezoek een Belastingdienst kantoor. Vergeet hierbij niet om de brief van de Belastingdienst/Toeslagen mee te nemen. Let wel, reageert u niet op de brief van de Belastingdienst/Toeslagen dan zal uw aanvraag ook niet verder in behandeling worden genomen.

Bezwaarschrift Kinderopvangtoeslag

Wenst u een bezwaarschrift in te dienen tegen een Definitieve Toekenning van een kinderopvangtoeslag, kunt u gebruik maken van deze link. Hier kunt u online uw bezwaarschrift opstellen, welke daarna uitgeprint en verzonden kan worden.