In Alle berichten

 

Veel ouders denken dat wij alleen een rol vervullen  als bemiddelaar tussen ouders en gastouders / nannies. Dat er achter de schermen veel meer gebeurt dat werving, selectie & contractbemiddeling bleek maar weer de afgelopen dagen.
Zo kregen wij een hulpvraag van een ouder die het niet voor elkaar kreeg om de Kinderopvangtoeslag aan te vragen. De opvanglocatie was na een grondige inspectie door de Dienst Gezondheid & Jeugd geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (lrkp). Ouders hebben vanaf de geregistreerde datum recht op Kinderopvangtoeslag. Navraag bij onze accountmanager binnen de Belastingdienst Toeslagen wees uit dat het een software probleem  betrof, welke diezelfde middag nog werd opgelost.
Kinderoase heeft zich inmiddels aangemeld als toeslagendienstverlener. Het voordeel is dat bij een dergelijke vraag wij iemand van het BelCentrum aan de lijn krijgen en dat hij/zij dan direct in het toeslagensysteem kan kijken.
In verband met de verscherpte privacyregels mag er echter geen informatie (meer) worden verstrekt of de klant een schuld heeft uit voorgaande jaren en dat deze wellicht wordt verrekend met de huidige toekenning kinderopvangtoeslag. Maar voor andere kwesties kán het BelCentrum wel erg snel en voordelig zijn!