In Alle berichten, Gastouders, Opleiding en stagebegeleiding

Kindercoach 2Zo schrijft onze franchise gastouder Marieke de Boon; zij is begonnen met een opleiding tot kindercoach. Naast haar werk in de kinderopvang gebruikt Marieke de training om haar kennis uit te breiden en toe te passen in haar dagelijkse omgang met kinderen.
Als kindercoach help je een kind bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Deze worden toegepast in situaties die voor het kind moeilijk zijn. Hierbij werk je oplossingsgericht, in het hier en nu en een voor het kind veilige omgeving. Een kindercoach behandelt in kortdurende trajecten, vaak is binnen 6 tot 10 sessies het gewenste resultaat bereikt.
Marieke zal het kind niet gaan vertellen wat hij/zij fout doet of niet kan. Dat heeft hij/zij waarschijnlijk al vaak genoeg gehoord. Samen kijken naar wat het kind al wél kan is veel efficienter. Het aanpakken van een probleem gaat nu eenmaal makkelijker als je weet wat je kwaliteiten zijn en je zelfvertrouwen hebt. Vanuit onmacht en onzekerheid is dit een stuk moeilijker. Op deze manier vindt het kind een eigen manier van oplossen en heeft daar dus voor langere tijd iets aan.
Kindercoaching is voor kinderen van 4 tot 16 jaar. De problematiek kan heel divers zijn, denkend aan:
• Pesten / gepest worden
• Niet weerbaar / faalangst
• Negatief zelfbeeld
• Grote mond op school of thuis
• Niet kunnen omgaan met verlies van dierbaren
• Geen vriendschappen kunnen aan gaan of aanhouden
Maar ook gewone thuisproblemen:
• Ruzie maken
• Niet willen eten
• Woedeaanvallen
• Niet naar bed willen of durven
• Brutaal, niet luisteren, altijd een weerwoord
• Leven niet kunnen ordenen zoals bijv. altijd te laat voor school, schoolspullen vergeten of verliezen
Deze lijst is natuurlijk niet compleet, waar het om gaat is als het kind een situatie als probleem ervaart, het belangrijk genoeg is en aandacht nodig heeft.