In Alle berichten, Gastouders, Handige weetjes

Knipsel VisiedocumentDe leden van de Brancheorganisatie Kinderopvang, waar Kinderoase bij is aangesloten, hebben op 25 mei tijdens de Algemene Ledenvergadering het Visiedocument Kwaliteit Gastouderopvang aangenomen.  Het wordt als uitgangspunt gebruikt voor de inzet van de Brancheorganisatie Kinderopvang op de beleidsdoorlichting gastouderopvang en verdere vormgeving van kwaliteit in de komende jaren.

 

Zo zijn onder andere de Beroepscode gastouders opgenomen. Deze luiden als volgt:

1. Een gastouder is minimaal 20 jaar oud en beschikt net als de meerderjarige huisgenoten en
anderen die betrokken zijn bij de opvang over een Verklaring Omtrent Gedrag die op het
moment van indienen van de registratie in het LRKP niet ouder is dan twee maanden;
2. Een gastouder heeft een professionele instelling voor het werk met kinderen en voldoet aan de
eisen die voortvloeien uit wet- en regelgeving;
3. Een gastouder stimuleert gewenst gedrag van kinderen en biedt het kind emotionele en fysieke
veiligheid. Een gastouder benadert het kind op een positieve manier;
4. Een gastouder biedt kinderen gelijke kansen en ziet ieder kind als een individu. De gastouder
geeft ieder kind gelijke kansen om te leren en zich te ontwikkelen en dient rekening te houden
met de leeftijd, het ontwikkelingsniveau, het geslacht, de nationaliteit, de moedertaal en de
eventuele handicap van ieder kind;
5. Een gastouder gaat respectvol en zorgvuldig om met vertrouwelijke zaken betreffende het
kind, de ouder en het gastouderbureau;
6. Een gastouder bespreekt samen met de ouder en bespreekt informatie over ieder kind met de
ouders. Een gastouder heeft respect voor het geloof, tradities en wensen van de ouders voor de
zorg van hun kind;
7. Een gastouder waakt voortdurend over de veiligheid van de kinderen. Een gastouder zal het
toezicht over de kinderen niet aan anderen overlaten. Een gastouder besteedt voortdurend
aandacht aan veiligheid en hygiëne en werkt volgens de protocollen van het gastouderbureau;
8. Een gastouder heeft een professionele werkwijze en staat open voor collegiaal overleg en
kwaliteitsverbetering.