In Alle berichten, Gastouders, Handige weetjes

het-gastouderbord‘Ik heb me nu toch wat leuks aangeschaft. Het maakt het werken met de gastkindjes nog leuker. Ik heb een gastouderbord! Ik ben er maar wat trots op en de kinderen zijn er al helemaal aan gewend.’  De kinderen komen zelf al aan met de kaartjes. Hoe leuk is dat! Maar voor wie is het misschien nog niet helemaal duidelijk: Wat is een gastouderbord? De pedagogisch werker kan aan de Dienst Gezondheid en Jeugd aantonen dat zij daadwerkelijk werkt volgens de 4 pedagogische doelen. Het gastouderbord is hierop gebaseerd en ontworpen.
De vier doelen waar een gastouder volgens het pedagogisch beleidsplan aan werkt zijn:
A) Emotionele veiligheid
B) Persoonlijke competentie
C) Sociale competentie
D)Overdracht van normen en waarden
Door middel van de dagritmekaartjes bied je de kinderen een vast dagritme en daardoor structuur. Je geeft de kinderen al heel snel een juist gevoel van wat ze wel en niet mogen. Hoe ze zich moeten gedragen tegenover anderen. Hoe ze kunnen handelen als iets niet lukt. Door middel van grenzen aan te geven bied je de kinderen structuur en zullen ze hier ook makkelijker naar handelen, omdat het op het bord staat aangegeven. De ouders kunnen zien hoe de ontwikkelingsfase van de kinderen wordt gestimuleerd. Door het bord intensief te gebruiken, slaan we een brug naar groep 1 en is de overgang niet meer zo groot.
Heel leuk om op te merken: onlangs kreeg Wendy een onverwachtte GGD-controle. De GGD-medewerkster was erg enthousiast en kwam superlatieven te kort om het bord te prijzen. Ze vond het een geweldige stimulans en Wendy als gastouder liet zien dat zij haar opvang serieus neem.  ‘Ze zei dat ze nu zo duidelijk kan zien dat ik werk aan de gestelde doelen en dat ook de ouders goed kunnen zien, wat ik doe om bv. De emotionele veiligheid te stimuleren. Ik had geen duidelijker bewijs kunnen krijgen dat ik op de goede weg ben met mijn gastouderbord!”, aldus Wendy van Valen, franchise gastouder in Papendrecht.