In Alle berichten, Gastouders

Door veranderingen op de markt is het als gastouderbureau nog belangrijker geworden om je duidelijk te presenteren en je te onderscheiden van de overige bureaus en kinderopvangcentra. Wij zijn van mening dat we een goed concept in handen hebben en willen dit graag kenbaar maken aan de potentiële vraagouder. Inmiddels is gebleken dat adverteren in de plaatselijke krant niet meer voldoet en dat we actief moeten zijn op internet via weblogs, twitter, facebook, linkedIn en de website, hier zijn we dan ook volop actief mee bezig.

Maar naast al deze moderne media blijft de informatie die je rechtstreeks ontvangt van de gastouders of de vraagouders nog steeds de beste reclame die er is, omdat dit direct een basis van vertrouwen geeft. Hier hebben wij onze gastouders voor nodig en daarom hebben wij hen vorige week allemaal uitgenodigd om met elkaar eens na te denken over hoe zichtbaar je als gastouder bent voor je omgeving en hoe je dit eventueel kunt verbeteren. Hoe kan je als gastouder zelf aan acquisitie doen? Dit doe je door gebruik te maken van je netwerk, maar ook door mensen aan te spreken als je weet dat zij kinderopvang nodig hebben of je geeft folders af op school, sportclub, buurtcentra en dergelijke. Het heeft te maken met soms kritisch naar jezelf kijken en zoeken naar mogelijkheden om die ander te bereiken. Nieuwe vraagouders bieden werk voor onze gastouders en daar zijn zij en wij bij gebaat. Het was positief om te ervaren dat er op die avond meegedacht werd en dat er diverse ideeën naar voren gebracht werden die we gaan onderzoeken op bruikbaarheid. We hopen onze gastouders hiermee nieuwe handvaten gegeven te hebben om hun werk beter kenbaar te maken en zullen hen ook belonen op het moment dat deze extra activiteit zijn vruchten afwerpt.