In Alle berichten, Gastouders, Wet -en regelgeving

Weblog Meldcode KindermishandelingVorig jaar is bij alle gastouders de nieuwe meldcode vermoeden kindermishandeling geïntroduceert. Een behoorlijk dik boekwerk waarvan we allemaal hopen dat we het nooit echt hoeven toe te passen.  Helaas wijzen de getallen echter op een andere realiteit en komt kindermishandeling nog steeds in grote getale voor. Juist als gastouder ben je zo direct betrokken bij het kind dat het belangrijk is om te weten wanneer je moet gaan luisteren naar dat gevoel wat aangeeft dat er iets niet klopt. Daarom hebben wij al onze gastouders uitgenodigd voor een trainingsavond om uitleg te geven hoe de meldcode gebruikt kan worden en hoe om te gaan met eventuele signalen.De avond verzorgd door het echtpaar Bart en Florien van Severein Services  liet ons nogmaals duidelijk zien hoe belangrijk het is om bij een combinatie van signalen te spreken en niet zwijgend toe te zien en om te handelen in het belang van het kind. Toch blijft het een zeer gevoelig onderwerp, waar uiterst zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Elke situatie staat weer op zich en we willen de kinderen beschermen, maar de ouders/verzorgers niet onjuist bejegenen. Soms kan een open gesprek en een helpende handen voldoende zijn om de onbalans die er in een opvoedsituatie is ontstaan weer te herstellen, maar mocht dit niet voldoende zijn dan zullen andere stappen nodig zijn. Hiervoor biedt de meldcode een stappenplan.
In Nederland gaan er in het nieuwe jaar heel wat veranderingen plaats vinden op het gebied van de jeugdhulpverlening. Er moet nog veel georganiseerd worden, maar belangrijk in het nieuwe systeem is dat de diverse discipline’s veel meer gaan samenwerken onder leiding van een grote organisatie, er zal veel meer uitwisseling zijn van gegevens, met behoud van privacy (indien mogelijk). Er komt regionaal een signaleringssysteem waarbij als het goed is, sneller hulp geboden kan worden in situaties waar nodig om grotere onbalans te voorkomen en daarmee een AMK melding te voorkomen.
Al met al een interessante avond, waarbij veel informatie gegeven is. Het blijft tragisch dat we de diverse instanties nodig hebben en dat het aantal kindermishandelingen niet daalt, maar het is goed dat we intensief met elkaar aan de slag gaan om dit aantal terug te dringen en soms hoeft dat niet middels actief ingrijpen, soms is een helpende hand al voldoende.