In Alle berichten

Gaat Kinderoase zich nu bezighouden met voetbal? Lijkt mij niet verstandig. Ik weet dat de bal rond is en sta regelmatig op zaterdag bij zoonlief langs de lijn, maar daar houden mijn kwaliteiten ook op. In De Kuip is een bijeenkomst van de Belastingdienst Toeslagen.Ieder jaar moeten wij voor 1 april alle gemaakte kinderopvangkosten per kind aanleveren bij de Belastingdienst Toeslagen. Aan de hand hiervan wordt de aanvraag van de ouders gecontroleerd. Ouders kunnen binnen 3 maanden na start kinderopvang een tegemoetkoming aanvragen. Als deze wordt toegekend krijgen de ouders per maand een Toeslag als bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Achteraf moet dus worden vastgesteld of de toeslag en de hoogte ervan  juist is. Jaarlijks worden kinderopvangorganisaties zoals Kinderoase, welke een relatie hebben met de Belastingdienst,  uitgenodigd om op de hoogte te zijn van wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar.
Mijn zoon vroeg zich als AJAX fan wel af waarom ik naar De Kuip zal gaan? Zo belangrijk kan het toch niet zijn…