In Alle berichten, Wet -en regelgeving

Geachte dames en heren, geachte leden en plaatsvervangende leden van de Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  Bij deze doen we u deze brief toekomen naar aanleiding van de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de week van 10 december aanstaande.De afgelopen maanden bent u door ons allemaal gewezen op de consequenties van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag. We gaven u inzicht in de gevolgen van deze bezuinigingen voor werknemers en werkgevers, voor ouders en kinderen.U weet dat steeds meer ouders besluiten om minder te gaan werken of helemaal te stoppen met werken. Dit is slecht voor de arbeidsparticipatie van voornamelijk vrouwen, op de korte en op de lange termijn. Professionele en betaalbare kinderopvang is cruciaal voor werkende ouders om hun kinderen aan toe te vertrouwen. Het pedagogische klimaat van professionele kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ook voor werkgevers en werknemers heeft de afnemende vraag grote gevolgen.En dat terwijl de oplossing zo makkelijk is, want de oplossing ligt binnen de begroting SZW, zonder dat dit extra geld kost: de uitgaven voor kinderopvangtoeslag worden naar onze mening overschat. De verwachte groei per jaar zoals door het ministerie van SZW geraamd op 4 à 5 procent per jaar, is ons inziens veel te hoog. De groei bedraagt hooguit de helft hiervan. Daarvan uitgaande kan hetzelfde bedrag alsnog in de kabinetsperiode worden gerealiseerd als nu voorgenomen. Kortom, de bezuiniging is structureel niet noodzakelijk. Wij vragen u – met alle belanghebbende partijen in de kinderopvang – ons voorstel over te nemen en de bezuinigingen voor 2013 terug te draaien. We zullen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze brief tevens doen toekomen.

Namens belanghebbende partijen: ABVAKABO, CNV Vakcentrale, FNV in beweging, MHP,  Voor werkende moeders, Vergelijk de kinderopvang.nl, VNOCW en Brancheorganisatie Kinderopvang.