In Alle berichten, Gastouders, Nieuws en media, Wet -en regelgeving

Als relatief nieuweling in de branche “Kinderopvang” leek het me verstandig gehoor te geven aan de uitnodiging van de branchevereniging voor de algemene leden vergadering. Vol goede moed vertrok ik naar congrescentrum ’t Spant in Bussum waar ik enorm veel collega’s mocht ontmoeten. Veel tijd om te netwerken zat er helaas niet bij wegens een bomvol agenda met  interessante onderwerpen waaronder Directe financiering, IKK, Personenregister en AVG.
Directe financiering | Zoals bij menigeen waarschijnlijk bekend gaat de overheid voor een nieuw toeslagensysteem waarbij DUO de facturen kinderopvang gaat betalen, zodra de ouder de eigen bijdrage heeft voldaan aan DUO. Dit nieuwe systeem zou de financiering versimpelen, de toeslag voor ouders te vereenvoudigen en het hele stelsel minder gevoel maken voor fouten en fraude. Dat zijn zeker grote voordelen, echter met name bij een aantal collega’s liepen de emoties hoog op; kunnen zij hun rekeningen wel betalen als ze te lang moeten wachten? De branchevereniging pleit voor verbetering van het huidig stelsel en niet zo zeer een totale hervorming. Kortom, het laatste woord is hier nog niet over gezegd en deze ochtend werd, niet geheel als verrassing, bekend dat de invoering met een jaar wordt uitgesteld.
IKK | Het is een jaar met enorm veel veranderingen in de planning met als doel kwaliteit zichtbaar en meetbaar te maken. Wat kwaliteit is, is voor een groot deel subjectief en dus bleef een discussie in de zaal niet uit. Dit was met name zo bij het onderwerp IKK; innovatie en kwaliteit kinderopvang. Een wet die is aangenomen en sinds de start van dit jaar van kracht is gegaan met vergaande gevolgen voor onze collega’s op de kinderdagverblijven. Zo is bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker per vier kinderen teruggezet naar een op drie en mogen baby’s slechts twee vaste gezichten krijgen in plaats van drie. Als je dit tegenover de krapte op de arbeidsmarkt zet en de strikte eisen waaraan moet worden voldaan, wordt het steeds lastiger geschikt en vooral genoeg personeel te vinden. Het woord werd gegeven aan enkele voor- en tegenstanders met als gevolg een verhitte discussie zonder eind.
Personenregister | De discussie werd stop gezet en het woord werd gegeven aan een gastspreker van DUO. Dit onderwerp was tevens een reden voor mijn bezoek aan deze vergadering. De beste man probeerde vragen te beantwoorden omtrent het personenregister, echter verwees hij voornamelijk naar de website en een Q/A die binnenkort online komt te staan. Ik hoop van harte dat we daar wel wat wijzer uit zullen worden.
AVG | Een groot deel van mijn collega’s kwam met name naar deze vergadering voor informatie over dit onderwerp, algemene verordening gegevensbescherming. Een gastspreker bracht op een hele fijne en grappige manier meer duidelijkheid omtrent deze taaie materie.  Samen met de brancheorganisatie is er een handige tool ontwikkeld waardoor we ons goed kunnen voorbereiden op 25 mei; vanaf dan is deze Europese Wet van toepassing.
Ik kan wel zeggen dat ik dankzij deze leden vergadering direct ben ondergedompeld in onze mooie branche, de kinderopvang. Ontzettend leuk, interessant en innovatief, maar ook spannend om te merken welke richting we met z’n allen op gaan om de kinderopvang als geheel op de kaart te zetten. Als verlengstuk van ouders, maar ook als voorbereiding op het onderwijs en van hoge kwaliteit voor onze kinderen.