In Alle berichten, Gastouders, Wet -en regelgeving

See it Stop itU zult wellicht denken vanwaar dit getal? In de afgelopen weken heb ik nog weer eens de grote nood rondom kindermishandeling in Nederland onder ogen gekregen. Via het LVAK heb ik namelijk de cursus aandachtsfunctionaris kindermishandeling gevolgd. Het bovenstaande getal slaat op het aantal kinderen waarvoor in Nederland jaarlijks melding wordt gedaan van kindermishandeling en dit zijn dan de zaken waar we zicht op hebben, het spreekwoordelijke topje van de ijsberg…. Binnen de gastouderopvang kunnen ook wij helaas een zorgelijke situatie tegen komen waarbij handelen noodzaak is. Door onbalans in de thuissituatie kan het gebeuren dat een kind niet de aandacht krijgt die het nodig heeft en wij als proffesionals dienen de signalen hiervan op te vangen en hiermee aan de slag te gaan. Een moeilijke kwestie, want we willen niemand verkeerd bejegenen maar anderzijds mogen we signalen ook niet negeren. Wat mij ernstig is bijgebleven uit een film in de cursus was dat een nu inmiddels volwassen jongen zei: “het ergste nog was dat ik wist dat volwassenen ervan op de hoogte waren en er niets aan deden, daarmee werd niet allen de mishandeling ontkent, maar ook ik als kind werd geheel ontkent en het voelde alsof ik het niet waard was om voor te knokken”. Kinderen die  in de eerste 6 levensjaren continu in een stressvolle situatie moeten leven ontwikkelen slechter en dit is zelfs terug te zien op scans waarbij de hersenstam kleiner is gebleven. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de rest van zijn of haar leven, want naast de sociale schade is er dus ook een blijvende fysieke schade. Allemaal feiten waar we niet voor weg mogen en kunnen lopen, dilemma’s zijn er voldoende als we signalen opvangen, maar niets doen is geen optie. Hiervoor is de meldcode opgezet, een overzichtelijk stappenplan waarmee proffesionals die werken met kinderen of ouderen handvaten hebben om te handelen bij zorgen. Gelukkig zijn er mensen die ons hierbij helpen, Veilig Thuis kan adviseren bij vragen en zal de proffesional gedurende het proces bijstaan. Ook wij zijn niet deskundig op dit gebied en zullen dus ook hulp inschakelen van een andere instantie, maar met elkaar hebben we het belang van het kind op het oog, maar tevens ook het belang van de ouder, want deze weet vaak dat het niet goed gaat en wil in de meeste gevallen ook geholpen worden. Kortom een leerzame cursus, waarbij wij ook als gastouderbureau handvaten hebben gekregen voor adequaat handelen.